Døvetolk

Skrevet av Jo Arve Furland.

Må du ha tolk på kort varsel utenom tolketjenestens åpningstid?

Send SMS til Akuttvakten på nr 95835201.

Vanlige tolkebestillinger skal fortsatt sendes til SMS-nr 95923310.

Den som ønsker bildetolking via 3G mobiltlf, ringer 21 05 32 03

Den som ønsker bildetolking via PC, bruker denne adressen: bilde@tolk.nav.no. Hørende telefon til tolketjenesten og bildetolktjenesten er nå: 70 32 19 59.

Telefax: 70 32 19 51.

Epostadressen er som før: tolk.moreogromsdal@nav.no.

Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive