Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

GJENVALG PÅ HELE STYRET

Skrevet av Jo Arve Furland.

Årsmøtet til ÅDAK ble gjennomført fredag 18. februar 2011 på døvesenteret i Ålesund kl 18 til kl 1930.

Årsmøtet ble åpnet av Jo-Arve og ble valgt til møteleder også.Kirsti Fylling ble valgt til referent. 16 medlemmer var tilstede. Årsmeldingen og regnskapet ble greit gjennomført og godkjent med noen få diskusjoner. Under valget ledet av Erlend Holsen ble hele styret gjenvalgt med leder Jo-Arve Furland fra Sykkylven, Arne Karlsnes, styremedlem fra Brattvåg, Harald Oppigård, kasserer fra Ålesund og Kirsti Fylling, sekretær fra Langevåg. (Etter å ha konsistuert styre etter årsmøtet) Vara: Jørn Håvar Iversen ble også gjenvalgt og er fra Valle i Skodje. Valgkomiteen ble også gjenvalgt med Erlend Holsen, Britt Olausen med Jørn Erik Løvsjø som vara.

Etter valget ble det diskutert/spurt om forskjellige turer og aktiviteter + logo til klubben osv. Deretter ble det tid til sosialt samvær med god pizza til.

Posted on 19 Feb 2011 by Sekretær Kirsti Fylling