Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Info zumba trene

Skrevet av Jo Arve Furland.

zumba1

Det blir zumba trening HVER tirsdag kl 1830 frem til påske. Etter påaske blir ute trim. Mer informasjon kommer senere. Følge med nyheter senere
Fra oppmann trim Cecilie og Britt
Posted on 15 Mar 2011 by Leder Jo Arve Furland