Aadak

Her følger referater fra DU's to siste møter. Grunnen til at det er to møtereferater er fordi et styrevedtak som ble gjort i møte nummer 2, måtte avklares før utsending av referat. Det tok lengre tid enn vi trodde å løse denne oppgaven. Mer detaljert info finner dere i referatene.

Kommentarer og spørsmål til referatene kan rettes til meg.

Det er også en god nyhet at DU endelig har fått en henvendelse om det ledige vervet som landslagskoordinator. Vi har hatt et sterkt ønske om å få flere kvinner inn i DU, og har nå fått dette. Dette er Anine Sigurdssøn Johannesen fra Nittedal. Ettersom dette er et DU-verv, har dere klubber siste ordet. Om noen er uenig eller har kommentarer på at Sigurdssøn Johannesen tildeles dette vervet, må dere si ifra til meg, helst innen 2 uker.

Det andre vervet som er til valg er DU-lederskapet som jeg innehar midlertidig frem til neste lagledermøte i DM i Oslo i september. Jeg vil likevel åpne for å fortsette ettersom det er kommet interesserte til lagledervervet til herrelandslaget (som jeg egentlig har). Valgkomiteen fortsetter likevel sitt arbeid med å hente kandidater til DU-ledervervet slik at klubbene har flere kandidater å velge mellom på lagledermøtet i DM.

døveutvalget møte nr 2.12.pdf
døveutvalget møte nr 3.12.pdf

Mvh
Morten Sletten
Midlertidig DU-leder