Aadak

Styret har mottatt brev fra Jørn Håvard Iversen han vil trekk seg som varamann til Ålesund Døves Aktivtetsklubb på grunn av Jørn Håvard flytte til Lillestrøm. Vi styret ønsker Jørn Håvard lykke til og takk for innsats til vår klubben.

Avsluttet 12 juni 2012

 

jornball01