Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Organisasjonskurs Parken hotell 2012

Skrevet av Jo Arve Furland.

Styret ble enig at Jo Arve Furland og Arne Karlsnes som var med tillitsmannskurs på Rica parken hotell i Ålesund

MOTIVASJONSFOREDRAG OM EFFEKTIV KOMMUNIKASJON.

Dette ga oss ett nytt perspektiv på hva vi burde jobbe bedre med seg selv, slik at vi kan gjøre oss verdifulle som ressurspersoner for foreningen, eller i vår hverdag. Foredragsholderen var meget entusiatisk og tydelig som gjorde foredraget spennende og levende.

Først gikk vi gjennom om hvordan dette året 2012 har vært for styret og alle underavdelinger.

Når det gjelder utflukter og andre arrangementer, så har samarbeidet vært bra.

Deretter begynte vi med å gå gjennom terminliste for 2013.

Kilde : www.mrdf.no

Bilder : Senere