Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR 2014

Skrevet av Jo Arve Furland.

godjulgodtnyttar2014

Koselig på Baronen bowling 2014

Skrevet av Jo Arve Furland.

Julebowling 2014 3 320x213

Store koselig samling til julebowling. Etter bowling hadde vi sosial med pizza aften og brus.
Alt var 36 person som var med julebowling.

Fotobilder HER

Videofilmer HER

Store takker for sponsor fra Tafjord.

 

JULEBOWLING PÅ BARONEN BOWLING

Skrevet av Jo Arve Furland.

JULEBOWLING PÅ BARONEN BOWLING I SPJELKAVIK

Søndag 28. desember kl 17 presis.

Vi spiller 2 serier bowling + leie av sko og inntar pizza og brus på samme sted etterpå.

Kom til et koselig samvær den kvelden store og små.

Medlemmer av Møre og Romsdal Døveforening/ÅDAK : Gratis.

Ikke medlemmer : kr 100

Meld dere på til Arne Karlsnes på sms 951 79966 innen fredag 26. desember.

 

Rapport fra seminar på MS Bergensfjord 21-23 november 2014

Skrevet av Jo Arve Furland.

Kurset ble gjennomført med tilskudd fra Studieorganisasjonen i Norges Døveforbund.

Bergen Døvesenter var arrangør og tilrettelegger for hele seminar. Harald Oppigård, fung. daglig leder i Møre og Romsdal Døveforening som møteleder for egen gruppe på fredag og søndag. Lørdag er det sammen med Bergen Døvesenter, Stavanger Døveforening og Norges Døveforbund.

Vi fikk informasjon om sikkerheten på om bord av skipets offiser.

Vi tok en kort presentasjonsrunde og kursopplegg. Så overtok Harald med innledning av det som skulle skje i løpet av helgen. Han informerte litt om seminar sammen med andre foreninger og NDF.

Fredag gikk Harald videre med temaene handlingsplan og frivilligsentral.

Hvordan får vi ha Velferdssekretær og frivilligsentral?

Kan ha begge stillingen F. eks ha den ene på 2 dager og den andre kan ha 3 dager.

Positivt men litt usikker med velferdssekretær framtid pga at vi må søke hvert år hos Helse Midt Norge.

Handlingsplan:

Ønsker å få foredrag om frivilligsentral. Marie ordner med foredrag.

Få til å ordne med og trenger samtale med psykologi og føler lettere med å samtale med tegnspråk på egne steder.

Foredrag 2015:

NDF leder Hedvig Sinnes.

Deaf Aid.

Deaf Cruises Jo Arve og Beate Furland.

Kina av Kai Wang.

To språklighet av Tove Glomset.

Dyrebeskyttelsen.

Ingen grenser av Hanne Enerhaugen.

Invitere politikker til møte på Døveforeningen.

Handlingsplan underavd.

Ålesund Døves Aktivitetsklubb å diskutere om redusere antall styret fra 4 til 3 personer på styret. Jo Arve forklarer nytt regnskap system.

Seniorgruppa: Lorents ønsker ta kurs nettbrett. Kommentere om at gruppa er litt for ustabil når det gjelder møtevirksomhet.

Husstyret: Lone snaket om å fokusere husstyret til å jobbe med å være fint lokale.

Rønnestad hytta: Arne snakket om endelig ferdig hytta. Veldig fornøyd.

Jobbe med saken om å utleie av hytta. Må klare inntekter før kjøpe ting slik som terrasse og båt. Jørn E. forklarer om ny pris på utleie. Forslag om fast pris på dagsbesøk.

Døves menighet: Odd E. Snakket om og informere planlagt juletrefest, Smøla.

Forskjellige åpen diskusjon: Beate snakket om hvordan å få bedre samarbeid med underavdeling. Få til en samarbeidsmøte med alle underavd. og Døves Menighet.

Det blir bedre av å informere hver gjøren og laden. Seniorgruppa er fornøyd med alle underavd, men klarer ikke å arrangere, sette i gang med noe. Diskutere om la

andre ta ansvaret servering på Døveforening. Ønsker ta nytt styrekurs igjen. Marie snakket om tid for prat. Planlegge foredrag, aktiviteter for ungdommer. Delegere mer oppgaver til andre og begge ansatte. Bør bli bedre info om sykemelding, avspasere.

Diskutere hjemmesiden til DF ønsker å utforme nytt hjemmesiden, få liv kontaktposten. Inn/ utmelding på kontaktposten. Tidsfrist på Kontaktposten.

Få til å øke aktivitet på Døveforeningen. Veldig fornøyd med seminar, men synd å ikke være sammen med andre hele helg. Ønsker med tid sammen med andre foreninger. Fint å utveksle erfaringer. Ønsker også gruppearbeid med andre foreninger. Skal ha foreleser neste år, annet hvert år for oss selv og annet hvert år sammen med andre foreninger. Å lære mer om søknader til offentlige og legater.

Referat: Harald Oppigård

SDIF 80 års jubileum 27. september

Skrevet av Jo Arve Furland.

Stavanger Døves Idrettsforening har 80 års jubileum.

Vi har gjennomført en vellykket 80 årsjubileum med god mat og utdelinger av trofaste medlemmer, hederstegn og æresmedlem.

Vi fikk besøk fra følgende representanter
Jo Arve Furland fra Ålesund Døves Aktivitsklubb,
Margareth Hartveit fra Norges Idrettsforbund v/Døveutvalget,
Leif Hadland fra Norge døvekirken v/Stavanger,
Britt Jøsang fra NDF Stavanger

Idrettsforening har fått nye flagg :
SDIF2014

 

Deres kan se fotobilder Stavanger Døves Idrettsforening sin hjemmeside HER

Jo Arve vil takker for innbydelse og reist dit

 

Fjerne facebook side

Skrevet av Jo Arve Furland.

Det har gått 1 års prøvetid med Ålesund døves aktivitetsklubb facebook. Styret har bestemt seg det ble fjerne årsak det var veldig dårlig besøk og slippe å styre for mye syntes hjemmeside og gruppe sms var
bra nok.