Aadak

Formann: Trygve Krogstad
Sekretær: Kirsti Fylling
Kasserer: Adolf Standal
Styremedlem: Kjell O. Olsen
Varamann: Harald Oppigård
Oppmenn:
Håndball: Adolf Standal
Og Karsten Ramsvik
Friidrett: Kjell O. Olsen
Materialforvalter: Svein B. Hjelme
Vara for materialforvalter: Mette Standal
Revisor: Tor I. Gausnes

adaklogo