Aadak

Leder: Harald Oppigård
Økonomi: Jo Arve Furland
Sekretær: Johnny Ramstad
Vara: Arne Karlsnes
Revisor: Martin Stavaas

adaklogo