ÅLESUND DØVES AKTIVITETSKLUBB HAR GJENNOMFØRT ÅRSMØTE 2021

Skrevet av Jo Arve Furland.

 

Ålesund Døves Aktivitetsklubb har gjennomført årsmøter 5. mars 2021 i Møre og Romsdal døveforening lokale kl 1700 første spiste middag så starte årsmøter kl 1800.

Åpning av årsmøtet.
Årsmøtet startet kl. 18:00. Leder Jo-Arve Furland ønsket alle velkommen til årsmøtet. Det var 13
medlemmer til stede med stemmerett. Vi hadde ett minutt stillhet for 1 medlemmer som har gått bort i
løpet av 2020.
Godkiennine av dassorden.
Beretning og regnskap var utsendt 14 dager før årsmøtet. Det er ønskes og sendt ut papirversjon før årsmøte.
Vale av møteleder.
Jo Arve Furland ble valgt som møteleder,
Valg av referent.
Harald Oppigård ble valgt til referent.
Valg av protokoll undersskriftere / tellekorps
lsabella Winther og Lorents Ness ble valgt.

Klubbens årsmeldine for 2020
Dagsorden på årsmelding ble godkjent.
P.4 Glemte tilføye bosted adresse styremedlemmer
P.5 Bør stå opplyst årets antall medlemmer i forhold til fjorårets antall medlem som viser oppgang eller
nedgang på antall medlemmer.
Reenskapet for 2020.
Regnskapene viste et overskudd på kr 68 379,99,-
Forklaringer på tekniske regnskapet både inntekter og utgifter.
Ble også lagt fram revisors beretning.
Regnskapet ble godkjent.
Innkomne forslae/vedtekter.
Det kom ingen forslag.
Forslag budsjett 2021.
Kort diskusjon om at budsjettet som ble lagt frem viser preg av å holde seg lav profil i forhold til forventinger
om høyere inntekt eller utgifter i forhold til regnskapet som viste overskudd for 2O2O.
Dermed er det godkjent for budsjett 2021.

Valg:
Valgene ble ledet av Anna Oppigård, Britt R. Olausen og vara Yasmin
Andersen.
Valg av styre:
Styremedlem Jo Arve Furland. lkke på valg (1 år igjen)
Forslag fra valgkomiteen.
Valg av leder: Harald Oppigård for 1 år
Valgt med akklamasjon
Nestleder: lsabella Winther for 2 år
Valgt med akklamasjon.

Varamedlem: Jørn Ståle Olsen valgt med 5 stemmer
Kirsti Fylling valgt med 13 stemmer
Arne Karlsnes valgt med 8 stemmer

Kirsti Fylling og Arne Karlsnes er valgt til varamedlemmer henholdsvis 13 og 8 stemmer.
Kontrollutvalget: Tor lnge Gausnes og vara Yasmin Andersen.
Valgt med akklamasjon.
Valgkomite: Jørn Erik Løvsjø, Vibeke Olsen og vara Lorents Ness.
Avslutning.

Harald Oppigård takket alle for tilliten ved å bli valgt som leder.
Han takket tellekorps og valgkomiteen for god gjennomføringav årsmøtet med gave. Takker også avgåtte Helle
Christiansen for sine innsatser. Harald ønsket de nyvalgte lykke til og håper på et godt samarbeid med alle
tillitsvalgte for neste periode. Han avsluttet årsmøtet med et nytt tidspunkt for årsmøte for neste år: l0.mars 2022.
Årsmøtet ble avsluttet. k|.2015.

Ålesund 3. juni 2021
Ref. Harald Oppigård

 Foto HER

Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive