Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Leder Jo-Arve gjenvalgt i Ålesund Døves Aktivitetsklubb igjen 2016

Skrevet av Jo Arve Furland.

Leder Jo-Arve gjenvalgt i Ålesund Døves Aktivitetsklubb igjen.

Fredag 19. februar hadde vi årsmøte på døveforeningen kl 18:00.

Leder Jo-Arve Furland åpnet årsmøte med å ønske alle velkommen. Jo Arve Furland ble valgt til møteleder og Harald Oppigård til referent og valgt protokollkomite og tellekorps Arne Karlsnes og Rolf Inge Otterdal.

Det kom 21 medlemmer på årsmøtet.

Årsberetningen og regnskapet gikk greit unna med noen få rettelser.

Jørn Erik Løvsjø i valgkomiteen la fram forslag om å gjenvelge leder Jo-Arve, Arne Karlsnes og Jo Arve Furland 2 nye år i styret. Fra før sitter Vibeke Larsen og skal sitte i ett år til. 1 år varamann 1. Kirsti Fylling og 2. Harald Oppigård. Tor Inge Gausnes er valgt til revisor med Vidar Farstad som vara.

Valgkomiteen er også gjenvalgt: Jørn Erik, Stine Liaset med Rolf Inge Otterdal som varamedlem.

Etter årsmøtet var hevet kl 19:15 da Jo Arve informerte om programmet for 2016. Det blir Døvesmesterkskap utendørs fotball på Emblem stadion den 16-18 september. Døvehytta i Hafjell i samarbeid med medlemmene i aktivitetsgruppa, kan velge hva de vil fks fotturer, downhill sykkel etc, lefse, svele og flatbrød kurs og frisbegolf i Langevåg. Helga med Rønnestad hytte med fottur og båttur. Dere får må følge med på terminlistene 2016 hjemmeside www.mrdf.no og www.aadak.net .

Etter årsmøtet kunne vi nyte en god kjøttmiddag med gratinerte poteter til. Sosialt samvær utover kvelden og quiz konkuranse.

Bilde HER