Aadak

Formann: Karsten Ramsvik
Sekretær: Trygve Krogstad
Kasserer: Kjell Fiskergård
Styremedlem: Kjell O. Olsen
Oppmenn:
Fotball: Rolf Arntzen
Ski: Karsten Ramsvik
Friidrett: Kjell Fiskergård
Materialforvalter: Kjell O. Olsen
Revisor: Tor I. Gausnes
adaklogo