Aadak

Karsten Ramsvik måtte trekke seg som leder på grunn av arbeidspress og andre private grunner fra 1. juni. Resten av året
fungerte styret uten leder, og det gikk fint. Det var dessverre ingen aktivitet utenom styremøter og brevbesvarelser dette året.
Konsekvensen ble at styret foreslo for års møtet å legge klubben på is en stund.

Årsmøtet ble holdt på Døvesenteret den 25. november. Der var 9 medlemmer og 3 tilskuere til stede.
Det ble en meget lang debatt om klubbens framtid, og det ble satt fram 3 forslag til avstemning:
1. Fortsette som før.
2. Fortsette som før, men melde ut av krets og NDI for å spare dyre kontingenter.
3. Legge klubben på is.

Forslag 1 og 3 fikk 1 stemme hver, forslag 2 fikk 7 stemmer.

Man ble også enige om å ikke ha styre men en arbeidsgruppe på 3 personer med 1 vara medlem.
Disse ble valgt: Kjell Fiskergård som leder, Adolf Standal som økonomiansvarlig og Martin Stavaas som sekretær med
Svein B. Hjelme som varamedlem.

Revisor: Tor Inge Gausnes