Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Styret 2011

Skrevet av Jo Arve Furland.

Leder : Jo Arve Furland

jaf01

Janbakkane
6230 Sykkylven
SMS 90691312
post@aadak.net

 

 

Sekretær : Kirsti Fylling

kirsti01

Jetmundgarden 7
6030 Langevåg
SMS 91795317
post@aadak.net

 

Styremedlem : Arne Karlsnes

arne01

Synnaland
6270 Brattvåg
SMS 95179966
post@aadak.net

 

Varamann :
Tore Solheim
Rune Friborg    

Revisor : Tor Inge Gausnes

Valgkomite : Erlend Holsen

erlend01

SMS 91795805

Valgkomite : Britt Olausen

britt01

SMS 92278824

Oppmann for golf :
Arne Karlsnes

arnegolf01

SMS 95179966

Oppmann for jentebølge :
Britt Olausen
Kirsti Fylling

oppmann britt01

SMS 92278824

 
 

Oppmann for hjemmeside :
Jo Arve Furland

jaftv01

SMS 90691312

 
 
 

Styret 2010

Skrevet av Jo Arve Furland.

Leder : Jo Arve Furland

jaf01

Janbakkane
6230 Sykkylven
SMS 90691312
Epost him

Kasser : Harald Oppigård

harald01

Nedste Nakken 18 B
6014 Ålesund
SMS 93270284
Epost him

Sekretær : Kirsti Fylling

kirsti01

Jetmundgarden 7
6030 Langevåg
SMS 91795317
Epost her

Styremedlem : Arne Karlsnes

arne01

Synnaland
6270 Brattvåg
SMS 95179966
Epost him

Varamann :
Jørn Håvard Iversen

jornball01

SMS 90114591        

Revisor : Tor Inge Gausnes

SMS 98628461

Valgkomite : Erlend Holsen

erlend01

SMS 91795805

Valgkomite : Britt Olausen

britt01

SMS 95068328

Oppmann for golf :
Arne Karlsnes

arnegolf01

SMS 95179966

Oppmann for jentebølge :
Britt Olausen

oppmann britt01

SMS 95068328

Oppmann for fotball :
Jørn Håvard Iversen

jornball01

SMS 90114591

 

Oppmann for hjemmeside :
Jo Arve Furland

jaftv01

SMS 90691312

Oppmann for servingsansvarlig :
Anna Oppigård

anna01

SMS 95270281

Oppmann for regnskapsfører :
Leif Gunnar Kvernberg

leif01

SMS 97015044

Oppmann for dataparty :
Erik Løvsjø

erik01

SMS 94326132

Styret 2009

Skrevet av Jo Arve Furland.

Leder : Jo Arve Furland

jaf01

Janbakkane
6230 Sykkylven
SMS 90691312
Epost him

Kasser : Harald Oppigård

harald01

Nedste Nakken 18 B
6014 Ålesund
SMS 93270284
Epost him

Sekretær : Kirsti Fylling

kirsti01

Jetmundgarden 7
6030 Langevåg
SMS 91795317
Epost her

Styremedlem : Arne Karlsnes

arne01

Synnaland
6270 Brattvåg
SMS 95179966
Epost him

Varamann : Julian Standal

julian01

Furelia 11
6017 Ålesund
SMS 90503461
Epost him

Revisor : Tor Inge Gausnes

SMS 98628461

Valgkomite : Erlend Holsen

erlend01

SMS 91795805

Valgkomite : Britt Olausen

britt01

SMS 95068328

Oppmann for golf :
Arne Karlsnes

arnegolf01

SMS 95179966

Oppmann for jentebølge :
Britt Olausen

oppmann britt01

SMS 95068328

Oppmann for fotball :
Jørn Håvard Iversen

jornball01

SMS 90114591

Oppmann for hjemmeside :
Jo Arve Furland

jaftv01

SMS 90691312

Oppmann for servingsansvarlig :
Anna Oppigård

anna01

SMS 95270281

Oppmann for regnskapsfører :
Leif Gunnar Kvernberg

leif01

97015044

Oppmann for dataparty :
Erik Løvsjø

erik01

SMS 94326132

Styret 2008

Skrevet av Jo Arve Furland.

JJo-Arve

Leder :

Jo-Arve Furland
Janbakkane
6230 Sykkylven
SMS 91519859
Epost Jo-Arve

Harald

Kasser :

Harald Oppigård
Nedste Nakken 18 B
6014 Ålesund
SMS 95270284
Epost Harald

Kirsti1

Sekretær :

Kirsti Fylling Lefstad
Jetmundgarden 7
6030 Langevåg
SMS 91795317
Epost Kirsti


Arne

Styremedlem :

Arne Karlsnes
Årsund 11
6270 Brattvåg
SMS 95179966
Epost Arne

JJorn

Varamann :

Jørn Håvard Iversen
Valle 8
6260 Skodje
SMS 91787035
E-post Jørn

Revisor :

Tor Inge Gausnes
Åsemulen
6017 Ålesund
TTLF NR 70142739

JJorn

Valgkomite :


Jørn Håvard Iversen
Valle 8
6260 Skodje
SMS 91787035
E-post Jørn

Erlend

Erlend Andr'e Holsen
Solstranda 1i
6035 Fiskarstrand
SMS 91795805
Epost Erlend

Arne

Oppmann:


Golf :

Arne Karlsnes
Årsund 11
6270 Brattvåg
SMS 95179966
Epost Arne

Kirsti1

Jentebølge:

Vibeke Larsen Olsen
Ant.Alvestads G6
6006 Ålesund
SMS 92619730
Epost Vibeke

JJorn

Fotball :

Jørn Håvard Iversen
Valle 8
6260 Skodje
SMS 91787035
E-post Jørn

JJo-Arve

Webmaster :

Jo-Arve Furland
Janbakkane
6230 Sykkylven
SMS 91519859
Epost Jo-Arve

Anna

Serveringsansvarlig :

Anna Oppigård
Nedste Nakken 18 B
6014 Ålesund
SMS 95270281
Epost Anna

Helle

30 års jubileum komite :

Helle Christiansen
6035 Fiskerstrand
SMS 91576926
Epost Helle

cecilie 1

Cecilie Ramstad Måseidvåg
Dalv 19
6035 Fiskerstrand
SMS 99627862
Epost Cecilie

Lone

Lone Ramstad
Dalv 35
6035 Fiskarstrand
SMS 90927360
E-post Lone

Regnskapsfører :

Leif Gunnar Kvernberg
Myrdalsv 16
6011 Ålesund
SMS 97015044
Epost Leif

Styret 2007

Skrevet av Jo Arve Furland.

JJo-Arve

Leder :

Jo-Arve Furland
Janbakkane
6230 Sykkylven
SMS 91519859
Epost Jo-Arve

Harald

Kasser :

Harald Oppigård
Nedste Nakken 18 B
6014 Ålesund
SMS 95270284
Epost Harald

Kirsti1

Sekretær :

Kirsti Fylling Lefstad
Jetmundgarden 7
6030 Langevåg
SMS 91795317
Epost Kirsti


Arne

Styremedlem :

Arne Karlsnes
Årsund 11
6270 Brattvåg
SMS 95179966
Epost Arne

cecilie 1

Representant for fritidsklubb :

Cecilie Ramstad Måseidvåg
Dalv 19
6035 Fiskerstrand
SMS 99627862
Epost Cecilie

JJorn

Varamann :

Jørn Håvard Iversen
Valle 8
6260 Skodje
SMS 91787035
E-post Jørn

Revisor :

Tor Inge Gausnes
Åsemulen
6017 Ålesund
TTLF NR 70142739

JJorn

Valgkomite :


Jørn Håvard Iversen
Valle 8
6260 Skodje
SMS 91787035
E-post Jørn

Erlend

Erlend Andr'e Holsen
Solstranda 1i
6035 Fiskarstrand
SMS 91795805
Epost Erlend

Arne

Oppmann:


Golf :

Arne Karlsnes
Årsund 11
6270 Brattvåg
SMS 95179966
Epost Arne

Kirsti1

Jentebølge:

Vibeke Larsen Olsen
Ant.Alvestads G6
6006 Ålesund
SMS 92619730
Epost Vibeke

JJorn

Fotball :

Jørn Håvard Iversen
Valle 8
6260 Skodje
SMS 91787035
E-post Jørn

JJo-Arve

Webmaster :

Jo-Arve Furland
Janbakkane
6230 Sykkylven
SMS 91519859
Epost Jo-Arve

Anna

Serveringsansvarlig :

Anna Oppigård
Nedste Nakken 18 B
6014 Ålesund
SMS 95270281
Epost Anna

Beate

Barnekomite :

Beate Erga Furland
Janbakkane
6230 Sykkjylven
SMS 41664764
E-post Beate

Tove

Tove Glomset Iversen
Øvre Glomset
6260 Skodje
SMS 90526098
E-post Tove

Helle

Medlems arkiv :

Helle Christiansen
6035 Fiskerstrand
Epost Helle

Regnskapsfører :

Leif Gunnar Kvernberg
Myrdalsv 16
6011 Ålesund
SMS 97015044
Epost Leif