Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Styret 1981

Skrevet av Jo Arve Furland.

Formann: Kjell Fiskergård
Sekretær: Trygve Krogstad
Varamann:
1. vara: Arne O. Løvik
2. vara: Karsten Ramsvik
Oppmenn:
Fotball: Rolf Arntzen
Ski: Arne O. Løvik
Friidrett: Karsten Ramsvik
Materialforvalter: Adolf Standal
Revisor: Tor I. Gausnes
adaklogo